O projektu

Metodické centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání je budováno v rámci projektu Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034.

Jak již název napovídá, je naším cílem připravit pro pedagogické pracovníky z praxe a studenty pedagogických oborů zázemí pro získávání kompetencí k efektivnímu vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ZŠ i studentů SŠ v přírodovědných a technických oborech. 


více

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem