Věda a technika v přírodě 2

Termín: 9.–12. 4. 2015
Místo konání kurzu: 
Rekreační areál Poslův Mlýn Doksy


Cíle předmětu

Cílem předmětu bylo detailně seznámit studenty s možnostmi a způsoby vedení aktivit v přírodě jako jsou školy v přírodě nebo dětské tábory tak, aby docházelo k maximálnímu využití času a efektivnímu působení na žáky prostřednictvím her, sportovních aktivit, exkurzí apod. Studenti byli v rámci kurzu seznámeni s možnostmi využití tradičních i méně tradičních přístupů a technologií, mezi které lze zařadit sportestery, GPS, buzoly, mapy aj.

 


 Obsah

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě kurzu Věda a Technika se jedná o čtyřdenní společně setkání mimo univerzitu doplněné jedním setkáním na půdě univerzity, není kurz rozdělený do týdnů jako v případě jiných předmětů.

 


ostatní články

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem