Věda a technika v přírodě

Termín: 9.–12. 10. 2014


Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s možnostmi a způsoby vedení aktivit v přírodě jako jsou školy v přírodě nebo dětské tábory tak, aby docházelo k maximálnímu využití času a efektivnímu působení na žáky prostřednictvím her, sportovních aktivit apod. a využitím moderních i tradičních technologií a postupů. Studenti se budou mimo jiné na kurzu zaobírat problematikou tvorby denního programu pro různě početné děti. Po absolvování kurzu budou schopni analyzovat kritické nebo problémové situace nastávající při práci s dětmi a tyto situace řešit. 

 

Obsah

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě kurzu Věda a Technika se jedná o čtyřdenní společně setkání, není kurz rozdělený do týdnů jako v případě jiných předmětů.

  1. den setkání (na půdě univerzity) – seznámení s náplní kurzů, sdělení zápočtových požadavků
  2. den setkání (na kurzu) – rozbor denního režimu dětí odlišných věkových kategorií
    • prezentace techniky určené pro outdoorové aktivity (GPS, Sporttester, kompas aj)
    • Práce se slepou mapou
  3. Den – ukázka realizace denního programu se zaměřením na rozvoj rovinné a prostorové představivosti, kritického myšlení. Sestavení správného jídelníčku pro děti různých věkových kategorií.
  4. Den – realizace vlastního denního programu studenty podle předem daných kritérií. Zhodnocení, ukončení kurzu.

 

Kurz je připraven pro studenty denního studia učitelských oborů. Je vypsán v IS STAG jako běžné VK. 


ostatní články

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem