Vzdělávání učitelů - BOV

KURZ KPR/0293

Moderní přístupy v přírodovědném a technickém vzdělávání 2

Kurz probíhá v letním semestru 2015   Cílem kurzu je připravit pedagogické pracovníky z praxe a studenty pedagogických oborů k získávání kompetencí k efektivnímu vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ZŠ i studentů SŠ v přírodovědných a technických oborech.    

detail

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem