E-learning

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘÍRODOVĚDNÉM A TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 1

E-learningový kurz je určen pro samostudium. Studijní materiál je uspořádán do 12 kapitol a obsahuje vybraná témata z didaktiky přírodovědných předmětů. Témata jsou koncipována tak, aby si účastníci vytvořili představu o využití moderních metod v různých oblastech přírodovědného a technického vzdělávání. Zaměření kapitol vychází z nových přístupů ke vzdělávání, které se opírají o poznatky pedagogické psychologie a psychodidaktiky. Kurz je orientován zejména na badatelsky orientované vyučování.

Vstup do e-learningového kurzu: zde (pro přístup ke kurzu je třeba být přihlášeným uživatelem – přístupové údaje získá každý účastník kurzu)

LOGICKÉ MYŠLENÍ A JEHO ROZVOJ

Vstup do e-learningové kurzu: zde (pro přístup ke kurzu je třeba být přihlášeným uživatelem – přístupové údaje získá každý účastník kurzu)


Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem