Kurz logického myšlení 2

24. 3. 2015 a 3. 4. 2015 proběhly v rámci aktivity Logické myšlení dva osmihodinové kurzy (Rozvoj logického myšlení pomocí her a Logické myšlení – hra – matematika)  zaměřeny na rozvoj logického myšlení a aplikaci vybraných didaktických her do vyučování. V rámci těchto kurzů studenti a někteří akademičtí pracovníci tvořivou formou zjistili, jakým způsobem lze efektivně dovést nadaného žáka ZŠ (případně nadaného studenta SŠ) k základním logickým úvahám, čímž mimo jiné došlo ke stimulaci jejich zájmu o problematiku logického myšlení nejen v matematice. Vzhledem ke značnému zájmu o tuto problematiku ze strany studentů, došlo k setkání se studenty také mimo kurz samotný například v době konzultačních hodin lektora Mgr. Vlastimila Chytrého, Ph.D.


ostatní články

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem