Informační a komunikační technologie

KURZ MC/001

Primární informační gramotnost jako základ úspěšného žáka

Aktivita se zaměřuje na podporu výzkumu a předávání jeho výsledků studentům v oborech se zaměřením na vzdělávání, akademickým a pedagogickýcm pracovníkům, kteří jsou v kontaktu s dětmi mladšího školního věku. Aktivita se zaměřuje na podporu systematické práce s vysokoškolskými studenty a žáky na základních školách v oblasti primární informační a ICT gramotnosti. Kurz v teoretické části seznamuje s aktuálními trendy v této oblasti u nás i ve světě, v praktické části studenti hledají možnosti implantace evropských trendů v primární informační výchově a jejich transformaci pro prostředí v ČR. Cílem je jednak seznámit studenty s aktuálními trendy a způsoby rozvoje informační g

detail

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem