Moderní přístupy v přírodovědném a technickém vzdělávání 1

Kurz proběhl v zimním semestru 2014/2015.

 

Cílem kurzu je připravit pedagogické pracovníky z praxe a studenty pedagogických oborů k získávání kompetencí k efektivnímu vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ZŠ i studentů SŠ v přírodovědných a technických oborech.

 

E-learningový kurz je určen pro samostudium. Studijní materiál je uspořádán do 12 kapitol a obsahuje vybraná témata z didaktiky přírodovědných předmětů. Témata jsou koncipována tak, aby si účastníci vytvořili představu o využití moderních metod v různých oblastech přírodovědného a technického vzdělávání. Zaměření kapitol vychází z nových přístupů ke vzdělávání, které se opírají o poznatky pedagogické psychologie a psychodidaktiky. Kurz je orientován zejména na badatelsky orientované vyučování.

 

Studenti to mají kurz ohodnocený jako běžné VK (tj. kreditními body). Ostatní absolventi kurzu obdrží na jeho konci certifikát.

 

E-LEARNING
Kurz je pro Vás připraven v e-learningové podobě zde: e-learning KPR/0292.
Pro získání přístupu je nutné přihlášení do kurzu.


ostatní články

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem