Vzdělávání učitelů ZŠ v Badatelsky orientované výuce

Vzdělávání učitelů ZŠ v Badatelsky orientované výuce - v letním semestru došlo k realizaci prezenčního kurzu Moderní přístupy v přírodovědném a technickém vzdělávání 2 - kurz pro cca 30 studentů se věnuje přípravě a realizaci aktivit, demonstrujících metody badatelsky orientované výuky (BOV) v oblasti přírodních a technických věd.

Dále byla zpracována Metodika badatelsky orientované výuky – výukový materiál skládající se z 10 samostatných kapitol, na které se podílelo 11 autorů a Analýza aktuálního stavu badatelsky orientované výuky.


ostatní články

Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem