O projektu

Metodické centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání je budováno v rámci projektu Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034.

Jak již název napovídá, je naším cílem připravit pro pedagogické pracovníky z praxe a studenty pedagogických oborů zázemí pro získávání kompetencí k efektivnímu vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ZŠ i studentů SŠ v přírodovědných a technických oborech. Jednoduše řečeno, chceme poskytnot prostor nejen k předávání teoretických poznatků, ale také ke zprostředkování příkladů dobré praxe tak, aby si účastníci našich klurzů odnesli do své praxe co nejvíce opravdu užitečných informací.

Věříme, že se nám společnými silami podaří zatraktivnit výuku přírodovědně a technicky zaměřených oborů tak, aby samotná výuka vzbudila v žácích a studentech zájem o přírodní a technické vědy.

Logotyp MCPPTV ke stažení zde.


Všechny kurzy:

Rychlý kontakt:

Metodické Centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8,
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 724 166 914
e-mail: michal.cervenka@ujep.cz

© 2014. Všechná práva vyhrazená.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem